Проєкт "Скрайбінг". 11 клас. 2017-2018 н.р.

Історичний проєкт. 11 клас. 2017-2018 н.р.


ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Скрайбінг – новітня техніка презентації (від англ. «scribe» – сворювати ескізи або малюнки), винайдена британським художником Ендрю Парком.  Ваш виступ ілюструється малюнками на дошці (або аркуші паперу). Створюється так би мовити «паралельний ефект», коли ми і чуємо і бачимо приблизно одне і те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіорядом.  За допомогою скрайбінгу можна створювати чудові відеоролики для навчання, в тому числі і з історії. 
СКРАЙБІНГ


Повість минулих літ. Уривок про помсту княгині Ольги

Року 945 Ігор став княжити в Києві, маючи мир з усіма землями. І приспіла осінь, і став він замишляти похід на древлян, прагнучи добути більшу данину.

Сказала дружина Ігореві: «Отроки Свенельдові вирядилися оружжям і одежею, а ми — голі. Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми…»

І послухав їх Ігор, пішов на древляни по данину. Та коли він повертався назад, він роздумав і сказав дружині своїй: «Ідіте ви з даниною додому, а я вернусь і походжу іще». І відпустив він дру­жину свою додому, а з невеликою дружиною вернувся, жадаючи більше майна.

Коли ж почули древляни, що він знов іде, порадилися вони з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, то він усіх нас погубить».

І послали вони до нього мужів своїх, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши напроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало.

Ольга ж перебувала в Києві з сином своїм, малим Святославом. І сказали деревляни: «Осе князя руського ми вбили. Візьмемо жону його Ольгу за князя свого Мала і Святослава візьмемо і зробимо йому, як ото схочем». І послали древляни ліпших мужів сво­їх, числом двадцять, у човні до Ольги…

Позвала їх Ольга до себе і мовила їм: «Добрі гості прийшли». І сказали древляни: «Прийшли, княгине». І мовила їм Ольга: «Говоріть-но, заради чого ви прийшли сюди?» І сказали деревляни: «Послала нас Деревлянська земля, кажучи так: «Мужа твойого ми вбили, бо був муж твій як той вовк, що обкрадав і грабував. А наші князі добрі є, бо пильно вони подбали про Деревлянську зем­лю. Іди-но за нашого князя Мала…» Мовила тоді їм Ольга: «Люба мені є річ ваша. Мужа свойого мені вже не воскресити, а вас хочу я завтра вшанувати перед людьми своїми. То нині ідіте в човен свій і ляжте в човні, величаючись. Завтра я пошлю по вас, а ви скажіте: «Не поїдемо ми ні на конях, ні пішки не підемо, а понесіте нас у човні». І вознесуть вас у човні». І відпустила вона їх у човен.

Ольга тим часом звеліла викопати яму велику й глибоку на дворі теремному, поза городом. І назавтра Ольга, сидячи в теремі, послала по гостей. І прийшли до них кияни, кажучи: «Зове вас Ольга на честь велику». Вони ж сказали: «Не поїдемо ми ні на конях, ні на возах, ні пішки не піде­мо, а понесіте нас у човні». І сказали кияни: «Прийдеться нам нести. Князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя». І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, взявшись у боки, величаю­чись і вигорджуючись, у великих застібках. І принесли їх на двір до Ольги, і, нісши їх, так і вкину­ли з човном у яму. І, приникнувши до ями, Ольга мовила їм: «Чи добра вам честь?» Вони ж сказа­ли: «Гірша нам смерть, ніж Ігореві». І повеліла вона засипати їх живими, і засипали їх.

І пославши Ольга послів до деревлян, сказала: «Якщо ж ви мене щиро просите, то пришліте до мене знатних мужів, хай у великій честі піду я за вашого князя. А то не пустять мене люди київсь­кі». Це почувши, древляни вибрали ліпших мужів, які держать Деревлянську землю, і послали по неї.

Коли ж деревляни прийшли, звеліла Ольга приготувати мийню, кажучи їм так: «Помившись, прийдіте до мене». Вони, слуги, тоді розпалили мийню, і ввійшли древляни туди, і стали митися. І заперли мийню за ними, і повеліла Ольга запалити її од дверей, і тут згоріли вони всі.

І послала вона послів до деревлян, кажучи так: «Се вже йду я до вас. Тож зготуйте медів мно­го коло города, де ото вбили ви мужа мойого. Хай поплачу я над гробом його і вчиню тризну му­жеві моєму». Вони ж, почувши це, звезли медів багато. А Ольга, взявши трохи дружини і йдучи без нічого, прийшла до гробу його і плакала по мужеві своєму. І повеліла вона людям своїм насипати могилу велику, а як вони насипали, звеліла тризну чинити. Після цього сіли деревляни пити, і зве­ліла Ольга отрокам своїм прислужувати перед ними. І сказали деревляни Ользі: «Де є друзі наші, що їх ми послали по тебе?» А вона відповіла: «Ідуть вслід за мною з дружиною мужа мойого». І як упились деревляни, звеліла вона отрокам своїм пити за них, а сама відійшла звідти і потім наказала отрокам сікти їх. І посікли їх п’ять тисяч. А Ольга вернулася до Києва і спорядила воїв на рештки їх.

Комментариев нет:

Отправить комментарий